L’art de la thèse

Một cuốn sách hay và có lẽ sẽ rất hữu ích cho những người đang có ý định làm luận văn bậc sau Đại học.

Điểm hay nhất của cuốn sách có lẽ nằm ở những gợi ý của tác giả về cách thức xây dựng luận văn sao cho bài bản, lớp lang, logic và liền mạch. Cụ thể, đó là các kinh nghiệm trong việc đặt vấn đề, việc lập kế hoạch nghiên cứu và kế hoạch soạn thảo… Bên cạnh đó, những ý tưởng về việc tìm kiếm tài liệu, xây dựng thư mục tham khảo và tổ chức tài liệu cho luận văn cũng rất đáng giá.
Tác giả cũng đưa

Một cuốn sách hay và có lẽ sẽ rất hữu ích cho những người đang có ý định làm luận văn bậc sau Đại học.

Điểm hay nhất của cuốn sách có lẽ nằm ở những gợi ý của tác giả về cách thức xây dựng luận văn sao cho bài bản, lớp lang, logic và liền mạch. Cụ thể, đó là các kinh nghiệm trong việc đặt vấn đề, việc lập kế hoạch nghiên cứu và kế hoạch soạn thảo… Bên cạnh đó, những ý tưởng về việc tìm kiếm tài liệu, xây dựng thư mục tham khảo và tổ chức tài liệu cho luận văn cũng rất đáng giá.
Tác giả cũng đưa ra những lời khuyên tổng quát liên quan tới vấn đề tương tác với giảng viên hướng dẫn, hội đồng phản biện và nhiều vấn đề khác mà một nghiên cứu sinh có thể gặp phải trong suốt tiến trình theo đuổi luận văn.

Hạn chế của cuốn sách (theo ý kiến cá nhân) nằm ở hai điểm chính. Thứ nhất, cuốn sách chủ yếu hướng đến đối tượng nghiên cứu sinh tại Châu Âu (chính xác hơn là tại Pháp) nên sẽ khó ứng dụng được hoàn toàn những kinh nghiệm đưa ra trong những môi trường giáo dục khác kém tiên tiến hơn (ví dụ: Việt Nam). Đây là điểm hạn chế rất khó tránh khỏi và hoàn toàn dễ hiểu. Thứ hai, một số kinh nghiệm trong cuốn sách có nguy cơ “lạc hậu” trong xu thế hiện nay, nhất là khi những phần mềm hỗ trợ nghiên cứu, hỗ trợ làm luận án đang ngày càng được áp dụng rộng rãi. Hạn chế này trong sách có thể thấy qua việc nội dung thiếu hụt những hướng dẫn về cách khai thác tài nguyên trên internet và cách tổ chức quản lý các dữ liệu bằng chương trình/phần mềm trên máy tính.

Dù sao, những hạn chế là tương đối nhỏ so với ích lợi mà cuốn sách đem lại. Cuốn sách là một cẩm nang ngắn ngọn, súc tích mà những nghiên cứu sinh sau ĐH nên tham khảo.

…more

Source: https://linkshay.com
Category: Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.