Bình chữa cháy MFZ8 có cấu tạo và đặc điểm như thế nào?