Bếp điện từ cảm ứng cao cấp đa năng Iruka I78 (Made in Thailand)

1.889.000