Điện thoại để bàn tân cổ điển phím quay DT11

2.950.000