Ediagnosis Covid 19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva/Swabs) – xét nghiệm nước bọt và dịch họng 2 trong 1 (hộp 5 kit)

375.000