Máy tính Casio fx-570MS NEW

Mình mới nhận hàng máy này có được đổi qua 580VN X ko ad

E chưa bóc máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.