Máy tính Casio fx-570MS NEW

409.500 

Mình mới nhận hàng máy này có được đổi qua 580VN X ko ad

E chưa bóc máy

Danh mục: