Máy tính Casio JJ-120D Plus

425.000 

Danh mục:

Mô tả

300 bước kiểm traXem lại và xem lại tự độngXem lại tới 300 bước tính.Xem lại tự động bằng cách bấm một nút duy nhất!Trong khi xem lại một tính toán, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với giá trị cũng như toán tử và thực hiện lại để nhận kết quả mới.* Các mẫu LCD là từ DJ-120D Plus.Đ

300 bước kiểm traXem lại và xem lại tự độngXem lại tới 300 bước tính.Xem lại tự động bằng cách bấm một nút duy nhất!Trong khi xem lại một tính toán, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với giá trị cũng như toán tử và thực hiện lại để nhận kết quả…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.