Nhiệt Kế Điện Tử Đa Năng – Đo Nhiệt Độ Nước, Sữa, Thực Phẩm

43.800