Nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, cảnh báo sốt, chính xác, sử dụng pin, nhãn hiệu NiNDA

168.999