Văn Phòng Phẩm Officetex

3.859.500 

Văn phòng phẩm Officetex Bitex – Bao gồm Bút gel, Bút bi, Giấy ghi chú, Bút xóa, Bút dạ quang, Bút lông bảng, Bút lông dầu, Bấm kim, Ghim giấy, Kẹp bướm, Bút chì bấm, Gỡ kim, Ruột chì bấm, Kéo.

Danh mục: